4 princípy, ktoré musia vždy platiť

Nepochybne ste v poslednom čase počuli o nariadení EÚ o všeobecnej ochrane údajov (GDPR). Je to dôležitý právny predpis a treba vedieť o čom je. Cieľom nariadenia je vrátiť osobné údaje späť do rúk jednotlivcovi, ktorý ich vlastní, a zabezpečiť, aby boli organizácie transparentné, pokiaľ ide o to, ako spracúvajú osobné údaje. Zapamätajme si nasledovné 4 princípy:

 

  1. Spracovávanie osobných údajov v súlade s GDPR

Dobre sa pozrime na to, ako spracovávame osobné údaje
Uistime sa, že naše postupy sú v súlade s GDPR. Zbierajme iba osobné údaje, ktoré potrebujeme, a ukladajme ich len tak dlho, ako ich potrebujeme.

 

  1. Bezpečné uchovávanie osobných údajov

Skontrolujme, či sú naše systémy na ukladanie údajov bezpečné
Neukladajme osobné údaje nezašifrované, nenenechávajme ich na voľne dostupnom nezabezpečenom webovom serveri. Zlyhania ochrany údajov môže v dôsledku nariadenia viesť k veľkým pokutám. Zabezpečme ich.

 

  1. Definovanie zodpovednej osoby

Zabezpečme, aby niekto v našej organizácii bol zodpovedný za ochranu údajov
Táto osoba by mala mať znalosti legislatívy a informovaná o svojich povinnostiach. V závislosti od povahy organizácie by táto osoba mohla byť našim splnomocnencom pre ochranu údajov (ak máme povinnosť ju vymenovať) alebo poverená výkonom tejto činnosti popri svojej riadnej pozícii.

 

  1. Správne zaobchádzanie s osobnými údajmi

Zaobchádzajme s osobnými údajmi opatrne a s rešpektom
Zaobchádzajme s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme rovnakým spôsobom, ako očakávame, že naše osobné údaje budú spracovávané.

 

Ak sme už začali premýšľať o GDPR a zaviedli transparentné postupy, nič z toho by nemalo byť obrovským problémom. Ak nie, nepanikárme, ale uistime sa, že teraz podnikneme kroky, aby sme uviedli všetko do poriadku.

 

V záujme neustáleho zlepšovania našich služieb využíva táto webová stránka cookies. Bližšie informácie o ich používaní ako aj možnosť odvolať svoj súhlas nájdete tu.